Hygieneprodukt

Effektive hygieneløsninger

Som leverandør til næringsmiddelindustrien vet vi hvilke krav som stilles til personell-hygiene. Enten det gjelder oppgradering av eksisterende anlegg eller nybygg kan vi tilby skreddersydde løsninger. Vi bistår fra idè til ferdigstilling. Alle våre hygieneprodukter er fremstilt i rustfritt stål.

Clean Line Stasjon

Tvungen styrt rengjøring og desinfeksjon av hender og støvler/sko i en pass-through-prosedyre.

Solid og hygienisk , enkelt vedlikehold

Dispenser for desinfeksjon og såpe

Automatisk såpe og desinfeksjonsmiddel dispenser med telleapparat, hygienisk utformet.

Gulv eller veggmontering og designet for venstre eller høyre hånds passasjeretning. Sabotasjesikret sensorteknoliogi og regulerbar doseringsmengde.

Informasjonsvideo

Informasjonsvideo

Lenker / Downloads