uni M TTB CS

Sjømat
Godteri
Bakeri

Bånd for jevn overlevering

Med sin avrundede form på overflaten og bruk av riktig venderadius, oppnår man en mykere og jevnere gange uten pulsering. Dette letter overleveringen og reduserer slitasje.

Generell informasjon

Produktgruppe: Modulbånd

Bruksområder: Sjømat, bakeri, godteri.

Transportør: Rett

Egenskaper: Avrundet kontaktflate, Næringsmiddelgodkjent

Spesifikasjoner

Kjøreretning: Begge retninger

Pinneavstand: 12.7 mm (0.50")

Overflatetype: Avrundet

Lysåpning: 37%

Motsatt venderadius: 12.5 mm (0.49")

Pinnediameter: 4.0 mm (0.16")

Produktark
Last ned